آدرس

آدرس فعلی سایت koreafan.eu است در صورت بروز هر مشکل آدرس بعدی koreafan.. میباشد .

ساماندهي

انجمن کره فن در ستاد ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ثبت شد تاپیک

گروه تلگرام انجمن

گروه تلگرامی انجمن برای اطلاع رسانی از مشکلات انجمن و درخواست ها لطفا عضو بشین کلیک کنیدزندگینامه تی ای هیوم
زمان کنونی: 01-24-2021، 06:20 PM
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Տaghar
آخرین ارسال: Տaghar
پاسخ 0
بازدید 1015

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
تی ای هیوم زندگینامه

زندگینامه تی ای هیوم
#1
زندگینامه تی ای هیوم (نویسنده ، شاعر)

هیوم یکی از مهمترین نظریهپردازان شعر مدرن و یکی از تأثیرگذارترین چهرهها در میان روشنفکران انگلیسی در دو دههی اول قرن بیستم بود. هیوم که شتابزده از تفکر غالب هم عصراناش گسسته بود، زیباییشناسی و فلسفه اومانیستی را شدیداً پس زد. به همان نسبت پیشگام استاندارهای هنر کلاسیک که شامل: تدقیق بیان و سادگی فرم بود شد و برتری خداشناسی و اخلاق مسیحی را تأیید کرد.
در شعر، هیوم استفاده از صور خیال بصری و واضح ((visual imagery را به جای استعارههای فاخر رمانتیک پیشنهاد داد. اگرچه تولیدات شاعرانه هیوم آرام بود، او تأثیرات عظیمی بر هنر و ادبیات مدرن - به واسطهی همکاریاش با هنرمندان مهم قرن بیستمی مثل ازرا پاوند، ویندهام لویس و جیکوب اپستین و نیزاز طریق مقالات تند و کوبنده که بسیاری از آنها در روزنامههای آن زمان به طور فراگیری خوانده میشد- برجای گذاشت.
در روستای اندرون در انگلیس مرکزی به دنیا آمد. هیوم پسر یک زمین دار نسبتا ً پولدار و همسرش بود. هم دورهایهایش او را کودکی باهوش که علاقهای زودرس به فلسفه و ریاضیات داشت و در عین حال صاحب تواناییای ذاتی در رهبری و تاثیرگذاری بر دیگران توصیف میکردند. در نوزده سالگی او در کالج سن جان در کمبریج پذیرفته شد که خود را به عنوان یک دانشجوی ممتاز نشان داد. مشتاقانه دل مشغول به سوالهای متافیزیک و اخلاق و بسیار خواهان بحث در زمینهی این موضوعات بود. اگر چه دو سال بعد وقتی با یک پلیس زد و خورد کرد از دانشگاه کمبریج اخراج شد.
پس از اخراج، هیوم توسط پدرش که احساس میکرد او نام خانوادگی را به طرز جبرانناپذیری لکهدار کرده است طرد شد. با مقرری اندکی که پسرعموی هم فکرش به او داد توانست در لندن ساکن شود و مطالعاتاش را در فلسفه و علوم در دانشگاه کالج ادامه دهد. آنگاه دورهی کوتاهی از سفر پیش آمد که در طی آن او کانادا، بلژیک و ایتالیا را دیدار کرد. هنگام بازگشت به لندن در ۱۹۰۸ هیوم بیدرنگ خود را به مجموعهی روشنفکران در حال افزایش شناساند. در اواخر سال او نویسنده رسمی مجله عصر جدید بود؛ مجلهای معتبر که نظرات افراط گرایانه را برمیتافت و نیز به شکلگیری کلوپ شاعران – انجمنی برای خواندن و بحث درباره اشعار اعضایش از طریق نشستهایی با آن گروه- کمک کرده بود. هیوم اقدام به ترویج دیدگاههای ادبی هنجار شکن خود کرد اما خیلی زود از شکل انعطافناپذیر این نشستها خسته شد و از آنان گسست تا بتواند مکانی برای پیشرفتاش فراهم کند. هیوم به همراه هنرمندان و نویسندگان برجستهای چون اف. اس. فلینت و تنکرید به گونهی نوینی از فلسفهی هنر روی آورد که اصول زیباییشناسی رونسانس و سایر پیشرفتهای هنری از جمله رئالیسم، امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم را بیاعتبار نمایاند. آنها شکلی از هنر انتزاعی را به عنوان تنها ابزار خلق هنری ترویج دادند. یکی از اشخاص برجستهی این انجمن شاعر آمریکایی ازرا پاوند بود که تازه به انگلیس آمده بود و با هیوم که استدلال میکرد تصویر بصری ((visual imagery روش قابل ترجیحی بر ارتباط شاعرانه است همنظر بود. گر چه آراء هیوم از محدودهی هنر فراتر میرفت. مقالات به چاپ رسیدهی هیوم در مجله عصر جدید بیانگر چیره دستی یکسان او در هر سه زمینه مذهب ، سیاست و متافیزیک است.
پس از خدمت سربازی در ۱۹۱۴ هیوم انتشار مقالاتاش را ادامه داد. در اثنای روزهای تیرهای که در سنگرهای جنگ متحمل شد توجهاش معطوف به توجیهات فلسفی جنگ شد و مقالاتاش را در این باب به چاپ رساند. او در عملیاتی در سال ۱۹۱۷ جان باخت.
هیوم با وجود تولیدات شعری اندک مورد تحسین بسیاری قرار گرفت. تی. اس. الیوت در این باره میگوید: "اشعار هیوم باید تنها بلند خوانده شود تا تأثیر آنی بر خواننده بگذارند." 
عموما ً بر این باور بودند که شعرهای هیوم اساساً آرائ و نظریات او را به تصویر میکشند، چرا که وی بیشتر به عنوان یک نظریهپرداز شناخته شده بود. منتقدین معتقدند که هیوم درصدد ارائهی نظام فلسفی همگونی نبود بلکه به دنبال ایجاد نوعی دگرگونی در هنر بود. نظرگاه هیوم در باب هنر مدرن بر شبکهی پیچیدهای از نظریاتی دربارهی طبیعت انسان، هستی و جهان بنا شده است. رویکرد فلسفی هیوم چندپاره ((fragmentary است چرا که او تنها به جنبههای خاصی از پرسشها و مسائل پیچیده میپردازد و فلسفه را همچون کوششی خلاق و نه علمی میداند. نوع نگاه او به تاریخ اندیشه بنمایهی ساختارهای منطقی نظریهی هیوم را شکل میدهد. او تاریخ را به دو دورهی مجزای "کلاسیک" و "رمانتیک" تقسیم میکند و رونسانس را نقطهی شروع این تقسیمبندی میداند. به عقیدهی هیوم رنسانس مرگ مذهب حقیقی – به عنوان یکی از نیازهای اصلی بشر- و ظهور اومانیسم به عنوان جایگزینی به ظاهر مناسب برای مذهب را نشان میدهد. بحث هیوم در باب اومانیسم اساسا ً بر محور مفهوم کمال و نیکویی انسانهاست که با اعتقاد اصولگرایانهاش به "گناه اصلی" مغایرت دارد. هیوم معتقد بود که طبیعت انسان اصولا ً شر است و محدودیتهای قوانین مذهبی و هنری انسان را از تخریب خویش باز میدارد. هیوم که از تأثیر فراگیر تفکر اومانیستی تأسف میخورد، به بازگشت به ارزشهای ممکن تأکید میکرد. آثار اولیهی هیوم آشکارا گرایش او به متافیزیک هنری برگسون را بازتاب میکند. فیلسوفی فرانسوی که با دیدگاههای مادیگرایانهی غالب آن دوره مخالف بود.
هیوم در مقالهای به نام «یادداشتهایی دربارهی برگسون» اقرار میکند که تقابل نیروی ایماناش با جهان مکانیکی جبرگرایان روان او را پریشان میکرد. اما نظریهی برگسون او را از این آشفتگی رهایی بخشید. او تصریح میکند شناخت منطقی تنها وسیلهی قابل اطمینان معرفت نیست و از طریق فرآیند فرامنطقی شهود، میتوان به نتایجی که منطق را نقض و یا تأیید میکنند، دست یافت. چنین رویکردی به معرفت به او این امکان را داد که مذهب را از طریق مبنای فلسفهای که از منطق فراتر میرفت به جای آنکه آن را نادیده بگیرد بپذیرد.

هیوم هیچگاه نظریات برگسون را رها نکرد اما به تدریج محور اصلی مقالاتاش را از متافیزیک به زیباییشناسی تغییر داد و در این مقالاتست که او تأثیرگذارترین آراءاش را مطرح کرد. به هر حال نظرات هنری و شعری هیوم عموما ً تأملات موجز و مستدلی از روحیهی کلاسیکاند که سرانجام بر شعر مدرن تسلط یافتند. در حالی که اهمیت تأثیر هیوم بر هنر قرن بیستام همچنان جای مناقشه است، در این واقعیت که او چنین تأثیری را اعمال کرد شکی نیست و مقالات او به عنوان بیاناتی قاطع از نظریهی شعر مدرنیستی به حساب میآیند.


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  زندگینامه آنه ماری شوارتسنباخ Տaghar 0 1,042 04-18-2015, 02:49 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه جی آر آر تالکین Տaghar 0 933 04-18-2015, 02:48 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه دوروتی پارکر Տaghar 0 1,015 04-18-2015, 02:45 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه جین شارپ Տaghar 0 977 04-18-2015, 02:44 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه آدونيس Տaghar 0 945 04-18-2015, 02:41 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه ساموئل هانتینگتون Տaghar 0 981 04-18-2015, 02:40 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه بالزاک Տaghar 0 1,018 04-18-2015, 02:39 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه پابلو نرودا Տaghar 0 946 04-18-2015, 02:36 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه بنجامین جانسون Տaghar 0 1,149 04-18-2015, 02:33 AM
آخرین ارسال: Տaghar
  زندگینامه ویلیام اُ هنری Տaghar 0 933 04-18-2015, 02:32 AM
آخرین ارسال: Տaghar

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان